Skip to main content
Hage & Hjem

Den internasjonale biedagen – derfor har bien sin egen dag!

By 25.08.2021august 27th, 2021No Comments

I dag, 20. Mai, er det den selveste internasjonale biedagen! FN har dedikert en hel dag til dette flyvende vesenet, men hvorfor det? Hva er det bien gjør som er så viktig?

Verdensdagen for bier setter søkelys på å bevare bier og andre pollenbærere. 

I følge forskning gjort av FN er bestanden av bier og andre pollensankere redusert, og stadig mer truet. Mye av skylden for dette har vi mennesker. Vi står bak intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler og forurensing. I tillegg er det et økende befolkningstall som gjør at biens habitat krymper. Arten møter også nye og ukjente sykdommer.

Hva skjer dersom det blir for få bier? Ved siden av å utrydde en art og sørge for mindre mangfold, vil dette også skade økosystemet og menneskene. Det er nemlig slik at 1/3 av all mat som produseres avhenger av pollinering – og en kan dermed se for seg hva som skjer dersom vi mister 1/3 av maten vi har tilgjengelig!

Med bakgrunn i dette, vedtok FNs generalforsamling i 2017 at 20.mai skulle bli Verdensdagen for bier. Hvorfor denne dagen? Mai ble valgt fordi biene da er mest aktive og begynner å reprodusere.

Vil du bidra?
For å hjelpe bien sin bestand å formere seg, isteden for å krympe, er det enkelte ting du kan gjøre!

Først og fremst kan du sette opp et biehus, slik at bien har et sted å formere seg. Videre er det viktig med nærhet til mat, slik at han enkelt kan fly frem og tilbake mellom biehuset sitt og matfatet. Matfatet for bien vil være blomster og planter av alle sorter! Du kan plante blomster i hagen, lage et bedd, sørge for blomstereng eller ha en blomsterkasse. Alt er bedre enn ingen ting, og du trenger absolutt ikke å ha en stor hage for å hjelpe bien – et par blomsterpotter på balkongen er bra nok!

Feire biene, og plant noen blomster i dag!