Skip to main content

Siden mars 2020 har Ved På Døra gitt 10% av fortjenesten fra bjørkevedsalget til Røde Kors.


Røde Kors er en frivillig, humanitær hjelpeorganisasjon som bidrar på flere områder både i Norge og internasjonalt:

“Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne-søsterforeninger. Som  beredskapsorganisasjon er vi til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under og etter en krise. Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement både i Norge og utlandet.” – Røde Kors

Les mer om Norges Røde Kors sitt arbeid her: https://www.rodekors.no

Hovedmålet er å hjelpe de som har vært mindre heldig i livet enn oss som driver Ved På Døra. Grunnen til at vi gjør dette offentlig er at vi vil inspirere andre til å gjøre det samme. Tenk om alle selskap og investorer sa fra seg bare 10% av inntekten til å hjelpe sine medmennesker i nød.

Bli med på bølgen og spre det videre!