Skip to main content

Det er svært viktig for vedens kvalitet at den blir oppbevart på riktig måte. Dette kan gjøres på flere måter, både nede i kjelleren, oppe på loftet, eller ute i boden. I dette innlegget vil vi gi noen tips til hvordan du kan oppbevare veden på en god måte slik at veden holder seg tørr og fin lengst mulig.

Lagring av ved inne

Lagring av ved innendørs kan være ideelt for å bevare vedens kvalitet, da du er helt sikker på at den holder seg tørr gjennom hele vinteren. Men det kan også by på noen utfordringer i forhold til å unngå angrep av råte og insekter. For å beskytte kjelleren mot sopp-, råte-, og skadedyrangrep er det viktig å følge disse rådene:

  • Sørg for god luftsirkulasjon: Veden må lagres opp fra gulv og ut fra vegg, det samme gjelder for taket. Det er viktig at luften får sirkulert, slik at det blir god luftutskifting.
  • Ved avsluttet fyringssesong bør kjellergulvet rengjøres for flis og avfall, og restved bør stables om.
  • For å sikre tilstrekkelig ventilering er det viktig at ventilåpninger i dører og vegger ikke tildekkes. Eventuelle luftevinduer bør stå åpne i sommerhalvåret.
Bjørkeved Asker peis
Bjørkeved Asker peis

Lagring av ved ute

Veden kan også oppbevares ute hele året. Ved utendørs oppbevaring elimineres også risikoen for innvendige råte- og insektskader. For å bevare vedens kvalitet bør du forhindre tilgang på fukt ved å følge disse tipsene:

  • Unngå å stable ved direkte på bakken: Et godt tips er å stable veden med god lufting mot bakken, legg for eksempel to bord som du kan stable på. På denne måten unngår du både fukt nedenfra og sikrer ventilasjon.
  • Dekk til veden slik at den ikke utsettes for regn og snø: En vanntett presenning kan være et godt alternativ for å beskytte veden mot nedbør, samtidig som det tillater luftsirkulasjon.
  • Stable veden slik at den er beskyttet mot vind: En solid vegg eller gjerde kan fungere som en beskyttelse mot vind, samtidig som det tillater ventilasjon.
  • Unngå å stable veden for høyt: En høy stabel kan føre til at veden ikke får nok luftsirkulasjon, og dermed øke risikoen for fuktskader og insektangrep.

Kilde: https://hussoppen.no/lagring-av-ved/