Skip to main content
InspirasjonVed På Døra

Kvalitet og Prisbevissthet i fyringssesongen

Ved På Døra har alltid vært forpliktet til å levere ved av høy kvalitet, og vi ønsker å understreke viktigheten av både kvalitetsbevissthet og prisbevissthet når det gjelder vedfyring.

I den nylig publiserte artikkelen “Nå kommer sprengkulden: Så mye koster det å fyre med ved” blir det påpekt at etterspørselen etter ved er høy. Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved Forum for vedprodusenter, forklarer at mange produsenter har økt produksjonen for å imøtekomme den økte etterspørselen. Stranna Larsen oppfordrer imidlertid kundene til å bli mer prisbevisste. Han understreker betydningen av å spørre om prisen pr. kilowattime (kWt) på veden. Dette poenget støtter Ved På Døra fullt ut, og vi ønsker å forklare hvorfor dette er en viktig praksis for forbrukerne.

For å kunne vurdere hva det faktisk koster å fyre med ved, må man vite prisen pr. kilowattime. Dette gjelder spesielt når man sammenligner tilbud fra ulike leverandører som kan tilby storsekker, småsekker eller andre formater. Pris pr. kWt gir et objektivt sammenligningsgrunnlag mellom ulike tilbydere. Selv om det ble innført en ny merkeordning i 2014 for å sikre nøyaktig informasjon om vedens energiinnhold og pris pr. kWt, er dette fortsatt frivillig. Vi velger å aktivt delta i denne ordningen for å gi våre kunder gjennomsiktighet og tillit.

Prisbevissthet er også viktig når det gjelder å velge riktig vedformat. Storsekker på 1000 liter kan gi lavere kilopris og dermed flere kilowattimer pr. krone sammenlignet med mindre enheter.  Ved På Døra tilbyr forskjellige formater for å imøtekomme ulike behov.

Liste over kilowatttimer per produkt

Kwh pr storsekk = 1290 Kwh.
Kwh pr 40L sekk = 63 Kwh.
Kwh pr eske 10 kg = 43 Kwh.
Vedbriketter 10 kg = 48 Kwh.

Når veden brenner i ovnen er virkningsgraden oftest på rundt 80%, altså effekten man får ut i stuen vil kunne forventes å være omkring 80% av de kilowattimene som blir kjøpt.

Vi er stolte av å være en pålitelig leverandør som prioriterer kvalitet og gjennomsiktighet. Vi oppfordrer våre kunder til å være bevisste forbrukere, stille spørsmål og dele sine erfaringer med oss. Sammen kan vi sikre en varm og kostnadseffektiv fyringssesong for alle. 

Kilde: https://www.aftenposten.no/bolig/i/8J2JPQ/naa-kommer-sprengkulden-saa-mye-koster-det-aa-fyre-med-ved