Skip to main content
InspirasjonTips&idéerVed På Døra

Vedbriketter: et Godt og Miljøvennlig Alternativ!

I Norge har halvparten av husholdningene glede av å fyre med ved. Ved er et naturprodukt som har blitt brukt som brensel i århundrer. Men de siste årene har vedbriketter også blitt populære. Hva er egentlig forskjellen mellom ved og vedbriketter?

Tetthet og energiinnhold

Energiinnholdet i vedkubber avhenger av hvor mye vann kubbene inneholder. Tresortene kan ha litt forskjellig sammensetning, men energiinnholdet varierer lite. Derfor er det cirka 4,5 kWh per kg tørr ved. Men forskjellen på tresortene er tettheten. De tyngste treslagene har høyest brennverdi, så selv om to vedkubber veier like mye, kan brennverdien være forskjellig.

Ved fra forskjellige tresorter vil brenne litt forskjellig. Det kan høres og ses når det smeller og gnister ut fra bålet. Bartrær gir vanligvis mer lyd fra seg enn lauvtrær.

Vedbriketter, derimot, er ikke laget av ved. De er laget av overskuddsflis fra sagbruk. Produksjonen foregår i egne brikettpresser, og flisa presses sammen ved hjelp av trykk og varme – uten noen tilsetningsstoffer. Det er treverkets eget bindemiddel, lignin, som gjør at flisa limer seg sammen til briketter. Dermed blir det mye masse per volumenhet, brikettene blir svært kompakte og har en typisk tetthet på det dobbelte sammenlignet med vanlig vedkubber av bjørk. Innholdet i en vedbrikett er således helt lik som en vedkubbe, men den har annen oppbygging, form og vekt. Vedbrikettene er normalt også tørrere enn en vedkubbe.

Brenningsegenskaper

En vedbrikett er ganske kompakt, veier normalt 1 kilo og inneholder dermed mye energi. Det er derfor ikke anbefalt å legge inn mer enn 1 eller maks 2 briketter av gangen i ovnen. Legger man ovnen full av briketter kan det bli for varmt for ovnen og denne kan i verste fall skades. Dersom man kun bruker anbefalt mengde, vil brikettene ha en lang brenn- og glødetid. Dette gjør at man kan fyre over lengre tid med færre briketter enn man ville brukt med vanlig ved. I tillegg brenner briketter svært jevnt og avgir lite aske og sot, noe som gjør dem enklere å håndtere og renholde etter bruk.

Kilde: Kristin Vedum, Trekraft (14. februar 2023). Hentet fra https://trekraft.no/ved-og-vedbriketter-hva-er-forskjellen/